Logo Miasto Sępopol

News

News zdjęcie id 234

Projekt: „Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu

27.01.2017

Gmina Sępopol realizuje projekt: „Aktywny w Gimnazjum-przedsiębiorczy w życiu” o łącznej wartości: 338.790,58 zł, skierowany do uczniów i nauczycieli z Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu. Projekt w  94,95% dofinansowany został ze środków pozabudżetowych (321.675,58 zł). Wkład własny w projekcie stanowi 5,05 % i wynosi 17.115,00 zł. Będzie on realizowany w okresie od 01.01.2017 do 31.07.2018 r. Celem głównym jest wzrost kompetencji kluczowych u 60 uczniów oraz zmniejszenie trudności edukacyjnych u 26 uczniów Gimnazjum w Sępopolu.

Cel będzie realizowany poprzez:

  • stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i kształtowania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
  •  innowacyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 18 nauczycieli w zakresie aktywnych metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu.

W ramach projektu realizowane będą:

1. Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu;

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;

3. Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne;

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;

5. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.

Wsparciem objętych zostanie 86 uczniów klas I i II oraz 18 nauczycieli, głównie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Wsparcie uzyskają zarówno uczniowie słabiej radzący sobie z nauką jęz. obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne), jak i uczniowie zdolniejsi i szczególnie uzdolnieni (atrakcyjne zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy oraz stypendia naukowe). Wszystkie rodzaje zajęć będą prowadzone innowacyjnymi i atrakcyjnymi metodami nauczania. W efekcie projektu utworzymy i wyposażymy pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną, a także doposażymy szkołę w sprzęt i pomoce edukacyjne do realizacji zaplanowanych działań. Zakładamy, że po zakończeniu projektu, 60 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, a u 23 uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych nastąpi wzrost wyników edukacyjnych. 10 uczniów szczególnie uzdolnionych otrzyma stypendium naukowe na własny rozwój edukacyjny. 

Uczestnicy projektu wyjadą na letni obóz naukowy „Bardzo zielona szkoła”, będą uczestniczyć w 5-dniowych "Zimowych warsztatach językowych" z Brytyjczykiem, pojadą na UWM w Olsztynie oraz do Centrum Nauki i Oceanarium w Gdyni. Odbędą się  Pokazy Naukowe oraz Piknik Młodych Naukowców.

 

Burmistrz zaprasza

Irena Wołosiuk

Przyjęcia interesantów:  poniedziałek-piątek w godz. pracy Urzędu

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Miejski w Sępopolu

ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
tel.: 89 761 31 81
fax: 89 679 08 21
e-mail: sepopol@sepopol.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.