Logo Miasto Sępopol

News

News zdjęcie id 335

Starania Burmistrza o nowe środki.

11.10.2017

Ostatnie tygodnie były czasem wytężonej pracy w związku ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi w ogłoszonych naborach, a także do instytucji udzielających wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego. Mimo ogromu prac związanych z wyłonieniem wykonawców dróg na które uzyskaliśmy już środki, a także z trwającymi odbiorami już wykonanych inwestycji drogowych, równolegle trwały prace mające na celu sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonania wniosków aplikacyjnych w ramach naborów ogłoszonych między innymi przez Urząd Marszałkowski oraz Urząd Wojewódzki. I tak, gmina złożyła wniosek dotyczący remontu budynku w Liskach, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 85% całkowitych kosztów inwestycji. W ramach przewidzianych prac wykonane będzie między innymi: nowe pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont sufitów, podłóg oraz ścian, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, wybudowanie parkingu przed budynkiem, a także doposażenie świetlicy w sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania. Planowane jest również w ramach wykonywanych prac urządzenie punku bibliotecznego, do którego wyposażenia w książki zaoferowała się jedna z mieszkanek miejscowości Liski, przekazując zebrany przez lata swój księgozbiór.

            Kolejne dwa wnioski złożone przez gminę dotyczą termomodernizacji budynku oraz remontu i nowej aranżacji pomieszczeń wewnątrz Domu Kultury.  Podobnie jak w przypadku Lisek i tu dofinansowanie w obu konkursach wynosi 85% całkowitych kosztów inwestycji. W ramach złożonej dokumentacji, wykonane zostanie między innymi: przebudowanie systemu centralnego ogrzewania, remont starej instalacji elektrycznej, docieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji, wymiana części okien oraz drzwi, wyłącznie tych które nie spełniają obecnie obowiązujących norm dotyczących izolacji termicznej. A w ramach drugiego wniosku wykonany zostanie między innymi: nowy układ wewnętrzny pomieszczeń, dzięki czemu powstaną większe lub zupełnie nowe sale do prowadzenia zajęć, a także placówka doposażona zostanie w sprzęt techniczny, konieczny aby podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć zarówno dla młodszych jak i starszych osób w nich uczestniczących. W opracowaniu jest kolejna dokumentacja dotycząca uzyskania wsparcia finansowego dla kilku kolejnych świetlic w naszej gminie, to jest m.in.: Romankowie, Rusajnach, Wodukajmach.

                Następna dokumentacja wykonana przez gminę dotyczy przebudowy dróg. I tak, pierwszy wniosek ma w swoim zakresie wykonanie przebudowy ulicy Kościelnej, z fragmentami ulic Moniuszki oraz Kościuszki. Wniosek złożony został w ramach naborów w programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W programie tym, spośród wszystkich ogłaszanych konkursów, dotyczących środków przeznaczonych na budowę dróg, przyznawane jest najmniejsze dofinansowanie i wynosi ono jedynie 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W ramach prac objętych opracowaniem, planuje się budowę nowej konstrukcji drogi wykonanej w technologii betonu asfaltowego o szerokości około 3,5m, dla drogi jednokierunkowej wraz z pasami o szerokości 1m po obu stronach drogi wykonanych z kamienia brukowego, wydobytego z podbudowy obecnie istniejącej drogi. Taka konstrukcja ulicy została uzgodniona w ostatnim okresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który zmienił poprzednią decyzję wykluczającą wykonanie drogi z asfaltu. W ramach inwestycji planowane jest również wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej. Z uwagi na wysokość dofinansowania i skromne możliwości finansowe gminy dotyczące wkładu własnego, nie możemy składać wniosku na większy zakres jednorazowo.

             Kolejny drogowy wniosek dotyczy przebudowy fragmentu ulicy Korszyńskiej, począwszy od skrzyżowania z ulicą Lipową w kierunku mostu na rzece Guber, a także ulicy Mostowej w całości (również wokół stacji paliw) do skrzyżowania z ulicami: Moniuszki, Kościuszki oraz aleją Wojska Polskiego. W ramach tego samego wniosku planujemy również przebudowę całej ulicy 11 Listopada (dawna 22 Lipca), począwszy od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego, a skończywszy na ulicy Mostowej. Technologia wykonania dla odcinków podlegających ochronie będzie wyglądała podobnie jak inwestycja na ulicy Kościelnej, przy czym drogi dwukierunkowe będą posiadały większą szerokość wykonaną z betonu asfaltowego i będą zakończone 1 metrowym pasem wykonanym z kamienia brukowego. Natomiast ulica 11 Listopada w całości przewidziana jest do wykonania z asfaltu. Planowana przebudowa uzyskała już stosowne pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w zakresie którym podlega ochronie konserwatorskiej. Nasz wniosek dotyczący dofinansowania inwestycji uwzględnia dofinansowanie w wysokości 90% kosztów związanych z budową. Inwestycja prócz poprawy stanu dróg, uporządkuje sposób poruszania się pojazdów na skrzyżowaniu ulic: Mostowej, Kościuszki, Moniuszki i al. Wojska Polskiego.

            Ze względu na bardzo słabą podbudowę istniejących dróg, konieczne jest wykonanie zupełnie nowej konstrukcji, umożliwiającej przenoszenie obciążeń obecnie poruszających się pojazdów. Zaniechanie wykonania mocniejszej konstrukcji dróg, spowoduje szybką degradację stanu nowej nawierzchni ulic. Dlatego też, przy wykonywaniu nowych inwestycji staramy się je tak planować, by wytrzymały nie kilka, a kilkadziesiąt lat intensywnego użytkowania, a jednocześnie rozwiązywały inne problemy mieszkańców, sygnalizowane przy okazji realizacji inwestycji.

             Informujemy również, że w najbliższych dniach rozpoczną się prace budowlane dotyczące wykonania utwardzenia jednej z bocznych alejek na cmentarzu w Sępopolu, w związku z uzyskaną zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dopuszczającą wykonanie chodnika o szerokości 2m z polbruku. Mamy nadzieje, że prace będą ukończone jeszcze przed Świętem Zmarłych.

 

Burmistrz zaprasza

Irena Wołosiuk

Przyjęcia interesantów:  poniedziałek-piątek w godz. pracy Urzędu

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Miejski w Sępopolu

ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
tel.: 89 761 31 81
fax: 89 679 08 21
e-mail: sepopol@sepopol.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.