Logo Miasto Sępopol

News

Informacja o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Sępopolu na dzień 29 marca 2018 r.

22.03.2018

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ((Dz. U. 2016 r.
poz. 446) Przewodnicząca Rady podaje do wiadomości, że została zwołana
na dzień 29 marca 2018 roku
XLIX SESJA
RADY MIEJSKIEJ
w SĘPOPOLU
Obrady rozpoczną się o godz. 10:00 w Domu Kultury w Sępopolu
Porządek obrad przewiduje :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sępopolu.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami Rady Miejskiej w Sępopolu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w budżecie miasta i gminy na 2018 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2018-2030,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu,
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sępopol w 2018 r.,
e) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Sępopol na rok 2018,
f) zmiana Uchwały Nr XXXIV/244/14 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
g) podziału miasta i gminy Sępopol na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
h) podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania,
i) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Sępopola.
8. Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sępopolu na 2018 r..
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady zwraca się do społeczeństwa o składanie ewentualnych wniosków w
tych sprawach.
Sępopol, dnia 19 marca 2018 r. Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sępopolu
(-) Beata Jarzynka

Burmistrz zaprasza

Irena Wołosiuk

Przyjęcia interesantów:  poniedziałek-piątek w godz. pracy Urzędu

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Miejski w Sępopolu

ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
tel.: 89 761 31 81
fax: 89 679 08 21
e-mail: sepopol@sepopol.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.