Logo Miasto Sępopol

News

Uwaga Sołtysi! Konkurs

13.04.2018

XXIII edycja

REGULAMIN KONKURSU

„Czysta  i  Piękna  Zagroda  -  Estetyczna  Wieś 2018”

w kategorii wsi

I. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

II. ORGANIZATORZY:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy Olsztyn

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. W konkursie mogą wziąć udział wsie z terenu Gmin - Członków Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku na adres:

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich

al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

„Karty zgłoszeń” będą dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich: www.zgwm.pl.

3. Karta zgłoszeniowa udziału wsi w konkursie musi być podpisana przez Wójta Gminy/Burmistrza Miasta, Sołtysa Wsi oraz Członka Rady Sołeckiej.

4. Zgłoszenie wsi następuje za pośrednictwem Urzędu Gminy, na terenie którego znajduje się wieś.

5. Gmina może zgłosić do konkursu każdorazowo 2 wsie.

6. W konkursie nie mogą brać udziału wsie, które w ostatnich 5 edycjach zajęły I miejsce.

IV. ZASADY KONKURSU:

 1. XXIII edycja konkursu trwa w terminie od kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.
 2. Zasady organizacyjne i kryteria oceny mają na celu promowanie prac przynoszących postęp w estetyce wsi.
 3. Podczas trwania konkursu Wojewódzka Komisja Konkursu przeprowadzi lustracje w terminach:

I - do 15 maja 2018 r.     II - do 20 września 2018 r.

 

Punktacja z I lustracji będzie notą początkową oceniającą stan wsi, a jej wyniki uczestnicy otrzymają podczas I lustracji. Podczas II lustracji oceniony zostanie wkład pracy mieszkańców na rzecz poprawy stanu ekologicznego i estetycznego wsi. Różnica punktów pomiędzy I a II lustracją  zadecyduje o wytypowaniu wsi – laureatów. Laureatów wyłoni Wojewódzka Komisja  Konkursu. Każdy z członków Wojewódzkiej Komisji Konkursu  będzie dysponował pulą 5 dodatkowych punktów, w celu premiowania osiągnięć nieuwzględnionych w arkuszu oceny.       

 1. Prace wykonane przez firmy zewnętrzne w ramach projektów, finansowanych ze środków pomocowych oraz innych źródeł zewnętrznych, mające na celu podwyższenie estetyki wsi nie będą oceniane.
 2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Główny Organizator: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (tel. 89 527 60 75).

V. Przebieg konkursu

 1. Wojewódzką Komisję Konkursową składającą się z co najmniej 3 osób powołuje Główny Organizator.

 

 1. W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele głównego organizatora oraz współorganizatorów.

 

 1. O terminach lustracji gmina zostanie powiadomiona przez Głównego Organizatora.

 

 1.  Lustracja wsi winna odbyć się w obecności przedstawiciela gminy i rady sołeckiej.

 

 1.  Brak przedstawiciela gminy i rady sołeckiej nie wyklucza lustracji.

VI. NAGRODY

Fundatorami nagród są organizatorzy.

 • Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
 • Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy Olsztyn (nagroda dla najlepszej wsi popegeerowskiej)
 • Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

Wojewódzka Komisja Konkursowa może przyznać nagrody specjalne.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród na etapie wojewódzkim odbędzie się do 30 września 2018 r.

Organizatorzy:

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

KARTA OCENY WSI

Konkurs "Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2018"

w kategorii Wsi

 

karta oceny wsi  ......................................................

 

Data oceny:         I....................................                    II. ................................

 

Przedmiot oceny

Maksymalna

Liczba punktów

 

Ocena punktowa

 

 

I

II

I. Ogólny wygląd, ład i porządek w tym:

¾ wygląd, elewacja budynków (schludność),

¾ stan ogrodzeń,

¾ stan chodników i dróg komunikacyjnych do zagród,

¾ czystość posesji,

¾ estetyka posesji (ogród ozdobny, skrzynki na kwiaty itp.)

 

 

 

35

 

 

II. Oznakowanie obiektów:

¾ tablice informacyjne, oznakowanie gospodarstw agroturystycznych, znaki drogowe, szyldy, nr domów, obiekty zabytkowe

 

5

 

 

III. Dbałość o stan budynków, w tym użyteczności publicznej:

¾ przystanek PKS,

¾ miejsca do parkowania rowerów, samochodów, ciągników,

¾ miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży lub zagospodarowanie istniejących placów i miejsc

 

 

25

 

 

IV. Ochrona, pielęgnacja i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, w tym:

¾ utrzymanie istniejących zadrzewień,

¾ nasadzenia drzew i krzewów

¾ utrzymanie i pielęgnacja miejsc służących do rekreacji (brzegi jezior, las itp.)

¾ oczyszczenie z odpadów stawów, rzek, jezior i ich brzegów

¾ wykorzystanie materiałów ekologicznych przy estetyzacji wsi

¾ wykonanie ścieżek edukacyjnych/ ekologicznych

 

 

35

 

 

  Łączna ilość punktów:

100

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do Kontaktu telefonicznego

Sekretarz Beata Pakuła

89 761 31 61

 

Burmistrz zaprasza

Irena Wołosiuk

Przyjęcia interesantów:  poniedziałek-piątek w godz. pracy Urzędu

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Miejski w Sępopolu

ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
tel.: 89 761 31 81
fax: 89 679 08 21
e-mail: sepopol@sepopol.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.